Pomorskie Centrum Mediacji i Szkoleń

Mediuje

Artykuły

Co to jest mediacja?

Mediacja to dobrowolne, poufne pozasadowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora.

Ile kosztują mediacje?

''Mediacje są bardzo tanią formą rozwiązania sporu pozasądowego. Adwokat za prowadzenie najprostrzej sprawy bierze jednorazowo 500 zł. Nie dając przy tym żadnej gwarancji w rostrzygnięciu sprawy. A każda kolejna rozprawa, to dodatkowe koszta. Jeśli ktoś z nas nie był w takiej sytuacji, to napewno ma znajomego który to potwierdzi. Dla porównania mediacja zazwyczaj zamyka się w kwocie 200 zł. i do tego rozkładana jest na dwie strony. A ugoda mediacyjna po wysłaniu do sądu i akceptacji organu sądowniczego nabiera mocy prawnej."

Ekonomistka Magda Komorowska

Czemu mediacja a nie sąd?

Kierując sprawę do sądu strony tracą kontrolę nad wynikiem postępowania. O ich sprawie roztrzyga sąd, zaś strony mają ograniczony wpływ na rostrzygnięcie sporu.

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania  satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie kto ma rację w sporze.

Komu są potrzebne mediacje?

"Mediacje bez wątpienia potrzebne są zwłaszcza stroną, które zachować chcą dobre obupulne stosunki i wspólnie chcą osiągnąć kompromisowe rozwiązania. Lecz nie tylko. Osobą, które pragną być może w przyszłości wpółpracować ze sobą. Ale też osobą, którym nie zależy na relacji, lecz tylko na jak najszybszym i najlepszym osiągnięciu porozumienia. Strony
w czasie mediacji mają 100% wpływu na rozwój, kierunek i finalny efekt porozumienia - czyli ugodę."

Mecenas Maciej Bednarek

Na czym polegają mediacje?

"Mediacje odbywają się przy udziale osoby bezstronnej - mediatora. To strony podczas wspólnych sesji mediacyjnych poruszają ważne dla nich problemy. Mediator jest strażnikiem procedury i prawa pobudzając jednocześnie strony do właściwego dążenia w kierunku kompromisu. Gdzie obie strony wychodzą z konfliktu jako wygrane. Wygrywają oprócz wspólnie osiągniętego porozumienia i korzyści z niego płynących, także krótki czas poświęconej sprawie, pieniądze zaoszczędzone na procesie sądowym, brak stresu, który zazwyczaj towarzyszy podczas rozpraw sądowych."

Pedagog specjalista d/s rozwoju społecznego Marcin Bednarz

akceptacja PCM