Pomorskie Centrum Mediacji i Szkoleń

Mediuje

Artykuły

 
 

Nasi mediatorzy prowadzą szkolenia w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazialnych w zakresie psychologii społecznej. Jednym z najczęściej wybieranych tematów naszych szkoleń jest mechanizm powstania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Szkolenia te są również dedykowane rodzicom uczniów. Naszym sztandarowym programem jest zakładanie i prowadzenie żyrafich szkół, czyli porozumienie bez przemocy, na podstawie teorii stworzonej i propagowanej przez dr Marshala B. Rosenberga.

 

Zapraszamy również firmy na wybieranie szkoleń dla pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy oraz eskalacji
i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane są według indywidualnych potrzeb klienta.

 

Temat szkolenia

Poziom
gimnazjalny

Poziom ponad gimnazjalny

Poziom

20+

>100 lat

Postawanie, eskalacja
i rozwiązywanie konfliktów.

tak

tak

tak

Mediacje czyli rozwiązywanie konfliktów w grupie.

 

tak

tak

Przepis na konflikt.

tak

tak

tak

Poprawna komunikacja warunkiem zrozumienia.

 

tak

tak

Techniki poprawnego odbierania

i przekazywania informacji.

   

tak

Porozumienie bez przemocy.

   

tak

Podwójny odbiór komunikatu jako podłoże konfliktu.

 

tak

tak

Różnica w płci,
a konflikt.

 

tak

tak

Spostrzeżenia bez ocen.

 

tak

tak

Indywidualne tematy
z komunikacji, prezentacji i mowy ciała.

tak

tak

tak